JOSEP FUSES

Nascut a Barcelona, 1954.  Títol d’arquitecte  per  l’Escola  d’Arquitectura  de Barcelona, 1977.

Ampliació d’estudis a Roma ( Academia dei Lincei),1980, i a  l’Architectural Association de Londres, 1984-85. Doctor en arquitectura per la UPC, 2011.

Professor d’Art Contemporani a la Universitat de Girona, 1996-2005

Professor de Projectes de segon curs a l’Escola d’Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull, 1998-2005.

Professor de Projectes arquitectònics a l´Escola Politècnica de la UDG des del 2005 i coordinador dels estudis d´Arquitectura de la mateixa.